Chưa sẵn sàng nhận cuộc gọi
Bạn có 0 cuộc gọi đang chờ
VIDEO CHAT
Bảng xếp hạng

Xếp hạng dựa trên số lần luyện tập hội thoại với bạn bè. Luyện tập một bài hội thoại được cộng 1 điểm

Xếp hạng theo tuần
Xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tuần thứ 43

Xem BXH của:

(Danh sách 10 người đạt điểm cao nhất)

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập
1
lananhhaitien
Beginner
94
2
khoi115
Intermediate
68
3
nguyencham123
Intermediate
62
4
tienganhmissnhung
Intermediate
55
5
vithihaian
Beginner
47
6
uyenle2007
Intermediate
39
7
Huynhtrantantuan
Intermediate
37
8
Tranductronglc
Beginner
37
9
Thaohuong25022005
Beginner
37
10
Herin
Beginner
36

Tuần 43 bạn chưa luyện tập bài nào.

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 42

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 41

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tháng 10