Chưa sẵn sàng nhận cuộc gọi
Bạn có 0 cuộc gọi đang chờ
VIDEO CHAT
Bảng xếp hạng

Xếp hạng dựa trên số lần luyện tập hội thoại với bạn bè. Luyện tập một bài hội thoại được cộng 1 điểm

Xếp hạng theo tuần
Xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tuần thứ 33

Xem BXH của:

(Danh sách 10 người đạt điểm cao nhất)

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập
1
Thucquyen_kookie2005
Intermediate
160
2
thuytrangnguyen08
Intermediate
153
3
minngokk
Beginner
145
4
daokhanhhuyen2009
Beginner
115
5
ksieusao1
Beginner
103
6
trang6d
Intermediate
92
7
huyenanh4
Beginner
89
8
phamquangnhatduong
Intermediate
80
9
triet_coh2000
Beginner
74
10
haminhtrang08
Intermediate
71

Tuần 33 bạn chưa luyện tập bài nào.

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 32

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 31

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tháng 8