Chưa sẵn sàng nhận cuộc gọi
Bạn có 0 cuộc gọi đang chờ
VIDEO CHAT
Bảng xếp hạng

Xếp hạng dựa trên số lần luyện tập hội thoại với bạn bè. Luyện tập một bài hội thoại được cộng 1 điểm

Xếp hạng theo tuần
Xếp hạng tháng 4

Bảng xếp hạng tuần thứ 15

Xem BXH của:

(Danh sách 10 người đạt điểm cao nhất)

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập
1
timless7891d9a
Beginner
120
2
vutham12
Intermediate
103
3
superman9982
Intermediate
68
4
nguyenthithuthuytgdd12345ed50
Intermediate
58
5
minhduong12345
Beginner
52
6
nguyenvansu1986
Intermediate
51
7
hamaian
Beginner
51
8
win10pro
Beginner
46
9
hoangvumc
Intermediate
43
10
hongtien0510
Beginner
42

Tuần 15 bạn chưa luyện tập bài nào.

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 14

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 13

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tháng 4