Chưa sẵn sàng nhận cuộc gọi
Bạn có 0 cuộc gọi đang chờ
VIDEO CHAT
Bảng xếp hạng

Xếp hạng dựa trên số lần luyện tập hội thoại với bạn bè. Luyện tập một bài hội thoại được cộng 1 điểm

Xếp hạng theo tuần
Xếp hạng tháng 1

Bảng xếp hạng tuần thứ 4

Xem BXH của:

(Danh sách 10 người đạt điểm cao nhất)

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập
1
vanhacoi
Beginner
29
2
amery
Beginner
28
3
vnguyenhoang623f015
Beginner
28
4
phamtiendat2018
Beginner
26
5
Nguyenductri539
Intermediate
22
6
buithanhbinhhy
Beginner
21
7
haianhhn
Intermediate
20
8
nguyentuananhthhb3
Beginner
19
9
nmnhat2009
Intermediate
17
10
Phuonghoadieubang
Intermediate
17

Tuần 4 bạn chưa luyện tập bài nào.

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 3

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 2

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tháng 1