Chưa sẵn sàng nhận cuộc gọi
Bạn có 0 cuộc gọi đang chờ
VIDEO CHAT
Bảng xếp hạng

Xếp hạng dựa trên số lần luyện tập hội thoại với bạn bè. Luyện tập một bài hội thoại được cộng 1 điểm

Xếp hạng theo tuần
Xếp hạng tháng 11

Bảng xếp hạng tuần thứ 47

Xem BXH của:

(Danh sách 10 người đạt điểm cao nhất)

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập
1
giamht8232cf
Beginner
177
2
phuongthaovuthi
Beginner
114
3
vutrongkhoi1309200262bc
Intermediate
108
4
phamdinhminhdai
Intermediate
85
5
phamvanthanghp
Intermediate
78
6
trangnhigiakhanh
Intermediate
67
7
duongoanh
Beginner
48
8
PhanNgocKhanhlinh
Beginner
46
9
linhchiminhchau
Intermediate
45
10
ngoctan0701
Intermediate
35

Tuần 47 bạn chưa luyện tập bài nào.

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 46

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 45

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tháng 11