Chưa sẵn sàng nhận cuộc gọi
Bạn có 0 cuộc gọi đang chờ
VIDEO CHAT
Bảng xếp hạng

Xếp hạng dựa trên số lần luyện tập hội thoại với bạn bè. Luyện tập một bài hội thoại được cộng 1 điểm

Xếp hạng theo tuần
Xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tuần thứ 42

Xem BXH của:

(Danh sách 10 người đạt điểm cao nhất)

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập
1
Huynhtrantantuan
Intermediate
302
2
thanhquang7204
Intermediate
192
3
huyenanh4
Intermediate
167
4
khanhngan5a
Intermediate
135
5
Bach5ahp
Beginner
95
6
hanhdanhr1
Beginner
93
7
BAOAN102
Intermediate
90
8
linhtrang1610
Intermediate
88
9
quyencu
Beginner
81
10
nguyenthithuhuyen191
Beginner
80

Tuần 42 bạn chưa luyện tập bài nào.

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 41

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 40

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tháng 10