Chưa sẵn sàng nhận cuộc gọi
Bạn có 0 cuộc gọi đang chờ
VIDEO CHAT
Bảng xếp hạng

Xếp hạng dựa trên số lần luyện tập hội thoại với bạn bè. Luyện tập một bài hội thoại được cộng 1 điểm

Xếp hạng theo tuần
Xếp hạng tháng 6

Bảng xếp hạng tuần thứ 24

Xem BXH của:

(Danh sách 10 người đạt điểm cao nhất)

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập
1
letuyetngan2018
Intermediate
302
2
mytam4
Intermediate
231
3
trieuthithuhuyen
Intermediate
177
4
hienanhtruong
Intermediate
153
5
baokhanhngoc12
Beginner
150
6
phamhuyen13060893f4
Intermediate
136
7
tranquocbao210208
Intermediate
135
8
Phantruongson2007
Beginner
133
9
sontung765
Intermediate
132
10
haianhhn
Intermediate
131

Tuần 24 bạn chưa luyện tập bài nào.

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 23

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 22

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tháng 6