Chưa sẵn sàng nhận cuộc gọi
Bạn có 0 cuộc gọi đang chờ
VIDEO CHAT
Bảng xếp hạng

Xếp hạng dựa trên số lần luyện tập hội thoại với bạn bè. Luyện tập một bài hội thoại được cộng 1 điểm

Xếp hạng theo tuần
Xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tuần thứ 31

Xem BXH của:

(Danh sách 10 người đạt điểm cao nhất)

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập
1
thanh1612
Intermediate
1168
2
le_huyentrang
Intermediate
816
3
maianhvu2602
Intermediate
602
4
nguyenthaonhi4b
Intermediate
448
5
hathaibao
Intermediate
362
6
dinhquocvuong1234
Intermediate
357
7
doanduckien
Intermediate
302
8
0946093699
Intermediate
245
9
ken2k8
Intermediate
242
10
ducanh0
Intermediate
224

Tuần 31 bạn chưa luyện tập bài nào.

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 30

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 29

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tháng 8