Chưa sẵn sàng nhận cuộc gọi
Bạn có 0 cuộc gọi đang chờ
VIDEO CHAT
Bảng xếp hạng

Xếp hạng dựa trên số lần luyện tập hội thoại với bạn bè. Luyện tập một bài hội thoại được cộng 1 điểm

Xếp hạng theo tuần
Xếp hạng tháng 5

Bảng xếp hạng tuần thứ 22

Xem BXH của:

(Danh sách 10 người đạt điểm cao nhất)

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập
1
Tolinh2011
Beginner
196
2
bena9
Intermediate
186
3
Honglele12345
Beginner
119
4
nguykhue
Intermediate
118
5
vanthon
Intermediate
93
6
hieuprotopdoraemondd19
Intermediate
72
7
hieunhan19
Intermediate
69
8
animecute5c
Intermediate
68
9
Kimthao2020
Beginner
65
10
thuynt0006292c
Intermediate
60

Tuần 22 bạn chưa luyện tập bài nào.

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 21

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 20

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tháng 5