Chưa sẵn sàng nhận cuộc gọi
Bạn có 0 cuộc gọi đang chờ
VIDEO CHAT
Bảng xếp hạng

Xếp hạng dựa trên số lần luyện tập hội thoại với bạn bè. Luyện tập một bài hội thoại được cộng 1 điểm

Xếp hạng theo tuần
Xếp hạng tháng 12

Bảng xếp hạng tuần thứ 49

Xem BXH của:

(Danh sách 10 người đạt điểm cao nhất)

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập
1
thaomenhung
Intermediate
60
2
nguyenthuyduongvc
Beginner
47
3
nguyenhaphong2012
Beginner
42
4
htrangtc9810
Beginner
41
5
Huynhtrantantuan
Intermediate
39
6
bich2242010
Beginner
28
7
123thuanh
Intermediate
28
8
ngan87pt7b86
Beginner
27
9
baongocsusi
Intermediate
25
10
todanganhthu
Intermediate
24

Tuần 49 bạn chưa luyện tập bài nào.

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 48

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 47

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tháng 12