Chưa sẵn sàng nhận cuộc gọi
Bạn có 0 cuộc gọi đang chờ
VIDEO CHAT
Bảng xếp hạng

Xếp hạng dựa trên số lần luyện tập hội thoại với bạn bè. Luyện tập một bài hội thoại được cộng 1 điểm

Xếp hạng theo tuần
Xếp hạng tháng 12

Bảng xếp hạng tuần thứ 49

Xem BXH của:

(Danh sách 10 người đạt điểm cao nhất)

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập
1
vuhongngoc2012
Intermediate
65
2
clevaie1249
Intermediate
33
3
thanhcp2014f2a4
Intermediate
32
4
tamnhuquang
Beginner
30
5
NhanDucFa3A3
Beginner
28
6
kimhakhanh
Intermediate
26
7
nguyenthaoquyen2707
Intermediate
24
8
dangjng
Beginner
24
9
khanhan2020
Beginner
20
10
DANQUYEN2020
Intermediate
19

Tuần 49 bạn chưa luyện tập bài nào.

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 48

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 47

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tháng 12