Chưa sẵn sàng nhận cuộc gọi
Bạn có 0 cuộc gọi đang chờ
VIDEO CHAT
Bảng xếp hạng

Xếp hạng dựa trên số lần luyện tập hội thoại với bạn bè. Luyện tập một bài hội thoại được cộng 1 điểm

Xếp hạng theo tuần
Xếp hạng tháng 5

Bảng xếp hạng tuần thứ 21

Xem BXH của:

(Danh sách 10 người đạt điểm cao nhất)

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập
1
cattienthoa
Beginner
105
2
trongnguyen2005
Beginner
89
3
baobinhbeo
Intermediate
88
4
nguyenduonghuy3627c1
Intermediate
79
5
maihoanganh789
Intermediate
79
6
tramyxinhdep
Beginner
54
7
doanhoangdung8h
Intermediate
51
8
chuanhvupt
Beginner
51
9
lananh495
Intermediate
51
10
phannguyenanhha
Beginner
48

Tuần 21 bạn chưa luyện tập bài nào.

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 20

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 19

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tháng 5