Chưa sẵn sàng nhận cuộc gọi
Bạn có 0 cuộc gọi đang chờ
VIDEO CHAT
Bảng xếp hạng

Xếp hạng dựa trên số lần luyện tập hội thoại với bạn bè. Luyện tập một bài hội thoại được cộng 1 điểm

Xếp hạng theo tuần
Xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tuần thứ 33

Xem BXH của:

(Danh sách 10 người đạt điểm cao nhất)

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập
1
nguyendung10906403
Intermediate
317
2
phong3a1nguyen
Beginner
302
3
trathihuonggiang
Intermediate
275
4
thanhxuan2009
Intermediate
214
5
caodongocanh
Beginner
145
6
kidren
Beginner
143
7
legiaminh08
Intermediate
130
8
hieuprotopdoraemondd19
Intermediate
114
9
nguyenngocvinhquang8
Intermediate
99
10
phamvanhunglinh
Intermediate
91

Tuần 33 bạn chưa luyện tập bài nào.

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 32

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 31

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tháng 8