Chưa sẵn sàng nhận cuộc gọi
Bạn có 0 cuộc gọi đang chờ
VIDEO CHAT
Bảng xếp hạng

Xếp hạng dựa trên số lần luyện tập hội thoại với bạn bè. Luyện tập một bài hội thoại được cộng 1 điểm

Xếp hạng theo tuần
Xếp hạng tháng 3

Bảng xếp hạng tuần thứ 12

Xem BXH của:

(Danh sách 10 người đạt điểm cao nhất)

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập
1
truonghuubanghocanh8
Intermediate
200
2
thuynetcymnl
Intermediate
135
3
kudoshin10
Intermediate
87
4
vonamphong
Beginner
78
5
nguyendientcqp
Beginner
71
6
nguyenthivien7
Beginner
70
7
nguyenphannhuy
Beginner
69
8
nguyenthitho020492
Beginner
65
9
trthuan09
Intermediate
64
10
onepiece212
Intermediate
60

Tuần 12 bạn chưa luyện tập bài nào.

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 11

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tuần thứ 10

STT
Nickname
Danh hiệu
Điểm luyện tập

Thứ hạng của bạn tháng 3